روایت پارسایی و تلاش
38 بازدید
ناشر: انتشارات سروش
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 200
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این اثر برای پاسداشت یاد مرحوم استاد علی دوانی، همزمان با برگزاری نکوداشت آن مرحوم، چکیده‌ای از زندگی‌نامه را به همراه مجموعه‌ای از تصاویر وی در قالب کتاب و تصویر با عنوان «روایت پارسایی و تلاش» گردآوری و تنظیم کرده است. جوشش و درخشش اندیشه بشری در سایه تلاش، پشتکار، ایثار و اخلاص اندیشمندانی سترگ به دست می‌آید که کمر همت به کشف حقایق بسته‌اند و همیشه بوده‌اند بزرگ‌مردان از بند نام و نان رسته‌ای که عاشقانه نقد عمر خویش را در مسیر خطیر واکاوی و تدوین سرگذشت اندیشه‌ها صرف کرده‌اند؛ به امید آن که آیندگان از این گنج بی‌پایان و گوهر زاینده بهره برند.